دسامبر 22, 2019

شرکت آرمان سبزآدینه

تولیدانواع بذرگندم وجوخارجیوذرت.تامین وتوزیع انواع کود وسم ازبهترین تولیدکنندگان دنیا تماس:02183507368 مکان:تهران
دسامبر 22, 2019

شرکت رشدرهنمون طوس

تولیدانواع کودهای مایع درایران تماس:09157648894 مکان:مشهد
دسامبر 22, 2019

شرکت دانش بنیان صدوراحرارشرق

مالک فناوری وتولید کننده کلات های پیشرفته.تولیدکننده کودهای کلاته تماس:02188992123 مکان:تهران
دسامبر 22, 2019

شرکت ساعی گل تهران

کودهی کامل NPKفناوری آلمان. انواع سموم دفع آفات نباتی .بدرصیفی جات تماس:02188610320 مکان:تهران
دسامبر 22, 2019

شرکت آبتین گسترسبز

واردات انواع نهاده های کشاورزی.بذرسبزی وسیفی وذرت تماس:02144008674 مکان:تهران
دسامبر 22, 2019

شرکت نانوکودنوآوران

نانوکود باترکیب مشابه خاک وقابلیت جذب انتخابی.شرایط رهایش تدریجی وهوشمندعناصررا جهت جذب تعادلی گیاه فراهم میکند میزان مصرف زراعی:۸۰تا۳۵۰کیلوبرای گیاهان چندساله درهکتارهمراه باکودحیوانی پوسیده قبل ازکشت […]
دسامبر 22, 2019

قدرتمند ترین کودارگانیک

بهترین واقتصادی ترین جایگزین کودهای دامی.مرغی وکمپوست تماس:0919502350 مکان:قم
دسامبر 22, 2019

فروش بذریونجه همدان

تولیدوفروش مستقیم بذریونجه اصلاح شده همدان بابهترین کیفیت تماس:09183199077 مکان:همدان
دسامبر 22, 2019

فروش بذریونجه

فروش بذریونجه درجه یک باخلوص بالافروش تضمینی تماس:09148589500 مکان:آذربایجان غربی.چهاربرج
محصولی موجود نیست