دسامبر 30, 2019

فروش قوچ شال

فروش یک راس قوچ خالص شال کشیده و بلند پرش عالی ودو راس قوچ و بره قوچ شال رومانف همه دارای ژن چند قلو زایی جهت […]
دسامبر 20, 2019

دستکاه حمل مکانیزه کاه

ابهاد دستگاه۴مترطول و۲مترعرض و۲۵۰ارتفاع ظرفیت مخزن:۱۵۰۰کیلو مدت زمان بارگیری:۱۵ دقیقه مدت زمان تخلیه:۲۰دقیقه مکان:زنجان.زرین رود
دسامبر 20, 2019

فروش یونجه

یونجه خشک صادراتی بسیارعالی ومرغوب بدون ناخالصی تماس:091883709981 مکان:کرمانشاه
دسامبر 20, 2019

دهکده سبزورگانا

تولیدادوات کشاورزی وانواع خاک کمپوست ارگانیک.تولیدپروتیین کرم خاکی جهت تغذیه طیورو آبزیان تماس:01133269838 مکان:ساری
دسامبر 20, 2019

دستگاه فیدرمکس

فیدرمیکس دارای ظرفیت های مختلف ونیازبه قدرت تراکتوری کم.دارای سیستم های مغناطیسی جهت جداسازی اجسام وفلزات مکان:08633134656 مکان:اراک
دسامبر 20, 2019

فروش خوراک دام وطیور

فروش انواع خوراک دام وطیوربه صورت پلت شده.تولیدشده بادستگاه اکسپندربافناوری روزآلمان وفرمولاسیون ویژه تماس:09143316200 مکان:آذربایجان.بستان آباد
دسامبر 20, 2019

گرمایش گاوداری

حدف کامل سیستم لوله کشی وموتورخانه/کاهش قابل توجه مصرف انرژی/جلوگیریی ازبیماریهای ناشی ازرطوبت وسرمادراحشام/دارای سنسوردماورطوبت برای روشن وخاموش کردن وتنظیم دمامقابل استفاده درانواع دامداریها وسایرتجهیزات مرتبط […]
دسامبر 20, 2019

دستگاه بزدوش

فروش دستگاههای شیر بزدوش تک واحدی وچندواحدی درسراسرکشور تماس:02533223719 مکان:قم
دسامبر 20, 2019

دستگاه شیردوش گوسفندی

فروش دستگاههای شیردوش تک وچندواحدی گوسفندی ارسال سفارشات به سراسرکشور تماس:02533223719 مکان:قم
محصولی موجود نیست