دسامبر 25, 2019

اسب نریون

۳راس اسب نریون عالی قیمت روی هم ۴۰.۰۰۰.۰۰۰تکی دونه ای ۱۵.۰۰۰.۰۰۰الان اسبها اراک هستند تماس:09189630314 مکان:تهران
دسامبر 25, 2019

اسب اصیل ترکمن

آتایارترکمن اصیل کره طاغمان استثنایی با۲۸امتیاز کورس دست وپاسالم سن ۵سال تماس:09383656556 مکان:تهران
دسامبر 25, 2019

اسب کرد

اسب فوق العاده سواری عالی حرکت زن دست وپاسالم سرودمگیر خوش اخلاق تماس:09905301323 مکان:شهرری
دسامبر 25, 2019

اسب مادیان سن ۶ب۷دمگیرسالم وقدبلند

فروش مادیان دمگیرپسالم همه چی تموم شش دونگ تماس:09145264090 مکان:تهران
دسامبر 25, 2019

فروش شتر

فروش ۲نفرشتر۱۱ماه آبستن درجه یک معاوضه بابز تماس:09910867917 مکان:اصفهان
دسامبر 25, 2019

شیرشترتازه

شیرولبنیات تازه شتر ازتوایدبه مصرف .مصرف دارویی موثربرای یابت.چربی خون.کبدچرب و… قیمت:09136541298 مکان:اصفهان
دسامبر 25, 2019

۲نفرشتر

۲نفرشترنروماده استخوان دار ودرشت وزن بین ۲۵۰تا۳۰۰کیلومناسب پروار تماس:09130181469 مکان:اصفهان
دسامبر 25, 2019

12عددشتر

12عددشترماده جنس عالی از۳۰۰کیلوتا ۵۰۰کیلو مناسب داشت وکشتار تماس:09131289793 مکان:اصفهان
دسامبر 25, 2019

اسب

اسب سلیمی اصل وخالص ایرانی بسیار بااستعداد وپرخون دارای شجره درسلامت کامل بامدارک قیمت:35.000.000 تماس:09106888827 مکان:اصفهان دولت
محصولی موجود نیست