گروه صنعتی بهسازپلیمر
آذر ۲۹, ۱۳۹۸
کارگاه صنعتی برادران فیضی
آذر ۲۹, ۱۳۹۸

پلیمرهای سوپرجادب ژل های جذب کننده آب تا۱۰۰برابروزن خودهستندکه درزمان آبیاری آب راجذب نموده وبهدا به مروربه ریشه گیاه پس می دهند که این کارباعث آبیاری بلندمدت میشود

تماس:09128468060
مکان:تهران

There are no products