مرکزتهیه وتوزیع خوراک دام وزیورقندی
آذر ۲۹, ۱۳۹۸
کمباین سوزوکی
آذر ۲۹, ۱۳۹۸

ابهاد دستگاه۴مترطول و۲مترعرض و۲۵۰ارتفاع
ظرفیت مخزن:۱۵۰۰کیلو
مدت زمان بارگیری:۱۵ دقیقه
مدت زمان تخلیه:۲۰دقیقه

مکان:زنجان.زرین رود

There are no products