مرکزتهیه وتوزیع خوراک دام وزیورقندی
دسامبر 20, 2019
کمباین سوزوکی
دسامبر 20, 2019

ابهاد دستگاه۴مترطول و۲مترعرض و۲۵۰ارتفاع
ظرفیت مخزن:۱۵۰۰کیلو
مدت زمان بارگیری:۱۵ دقیقه
مدت زمان تخلیه:۲۰دقیقه

مکان:زنجان.زرین رود

محصولی موجود نیست